javascript: menuboven

PROTOCOL Registatie persoonsgegevens bij Moto Morini Club Nederland (MMCN)

MMCN registreert en verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor het beheren van de ledenadministratie.

Het lidmaatschap is een overeenkomst tussen het lid en MMCN waarbij het lid tegen betaling van de contributie per jaar drie edities van het clubblad Rebello krijgt toegestuurd.

Na aanmelding krijgt het lid een bericht waarin het lidmaatschap bevestigd wordt. Het lidmaatschap gaat in na betaling van de contributie en vervalt op verzoek. Bij het in gebreke blijven van de contributiebetaling wordt het lidmaatschap beëindigd.

Teneinde de overeenkomst mogelijk te maken registeren wij van ieder lid:

  • Naam, adres en indien beschikbaar e-mailadres en telefoonnummer(s),
  • De betalingshistorie en eventuele bijzonderheden aangaande het lidmaatschap.
De beschikbaar gestelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor:
  • Toezending van Rebello,
  • Informatieverstrekking betreffende MMCN,
  • Financiële controle ten aanzien van de contributiebetaling.

Op verzoek van een lid zullen de vastgelegde gegevens worden getoond en/of aangeleverd. De gegevens worden niet uitgewisseld met enige andere organisatie. Wel wordt een bestand met namen en adressen voor iedere uitgave van Rebello naar de drukker gemaild om verzending naar de leden mogelijk te maken. Het bestand is met een wachtwoord beveiligd. Communicatie met de leden vindt in principe plaats per e-mail. De e-mailadressen zijn niet zichtbaar in de aanhef (blind copy, ofwel "bcc verzending"). Indien van een lid geen e-mailadres beschikbaar is, dan wordt per post gecommuniceerd. Onze bestanden zijn digitaal. Correspondentie wordt alleen digitaal bewaard. Financiële gegevens worden na 10 jaar gewist, correspondentie wordt niet langer dan 10 jaar bewaard. Bij beëindiging van het lidmaatschap worden de gegevens binnen 1 jaar uit de ledenadministratie verwijderd.

Het Bestuur

Moto Morini Club Nederland



Terug naar de indexpagina.